jQuery: plugin do skracania za długich słów w tekście

funkcja myTruncate (plugin do jQuery) skraca słowa przekraczające max
ostanie słowo skracane jest przez dodanie ‘…’, a słowa wewnątrz tekstu skracane są przez dodanie ‘(…)’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
jQuery.fn.extend( {
	myTruncate : function(max) {
		return this.each(function() {
			var t = jQuery(this).text();
			if (t.length > max) {
				var s = t.split(' ');
				var i = 0;
				var tt = '';
				for (i = 0; i < s.length; i++) {
					var st = s[i];
					if (s[i].length > max) {
						if (i == s.length - 1) {
							st = s[i].substring(0, max) + '...';
						} else {
							st = s[i].substring(0, max) + '...';
						}
					}
					tt = tt + st + ' ';
				}
				t = tt;
			}
			jQuery(this).text(t);
		});
	}
});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *