SSL, keytool – różności

Export certyfikatu z keystora keystore.jks o aliasie ‘mycert’ do pliku cert.crt:
keytool -exportcert -alias mycert -keystore keystore.jks -file cert.crt

Wyświetlenie certyfikatu w przyswajalnej dla człowieka formie:
keytool -printcert -file cert.crt

Więcej na ten temat tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *