Maven: Deploy web-aplikacji na Tomcat’a

Żeby zautomatyzować sobie proces deployingu aplikacji webowej na serwer tomcat, można użyć plugina tomcat-maven-plugin. Przykładowa konfiguracja poniżej.

W pom.xml dodajemy plugin:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<plugin>
	<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
	<artifactId>tomcat-maven-plugin</artifactId>
	<version>1.0</version>
	<configuration>
		<url>http://localhost:8080/manager/html</url>
		<server>mytomcat</server>
	</configuration>
</plugin>

Jeśli dostęp do manager’a wymaga podania loginu i hasła w settings.xml dodajemy parametry logowania:

1
2
3
4
5
6
7
<servers>
	<server>
		<id>mytomcat</id>
		<username>login</username>
		<password>password</password>
	</server>
</servers>

Teraz deploy wykonujemy tak:
mvn tomcat:deploy

Ewentualnie, jeśli chcemy zredeployować aplikację, która już istnieje na serwerze:
mvn tomcat:redeploy

Leave a Reply