Maven: Jar z zależnościami

Żeby zbudować sobie jar’a z zależnościami, można wykorzystać jeden z pluginów mavena – Maven Assembly Plugin. Konfiguracja poniżej:

<plugin>
 <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
 <configuration>
  <descriptorRefs>
   <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
  </descriptorRefs>
  <archive>
   <!-- Creating an Executable Jar -->
   <manifest>
    <mainClass>Tester</mainClass>
   </manifest>
  </archive>
 </configuration>
 <executions>
	<execution>
		<id>make-assembly</id>
		<phase>package</phase> <!-- bind to the packaging phase -->
		<goals>
			<goal>single</goal>
		</goals>
	</execution>
 </executions>
</plugin>

Używamy tak:
mvn package

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *