Maven: najczęściej używane komendy

Kompilowanie plików .java
mvn compile

Usuwanie skompilowanych przez mavena plików
mvn clean

Budowanie aplikacji (wynikiem jest plik .war lub .jar)
mvn package

Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena
mvn install

Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena + generowanie sum kontrolnych i .pom’a
mvn install -DcreateChecksum=true -DgeneratePom=true

Odpalanie aplikacji w jetty
mvn jetty:run

Konfiguracja plugina do jetty’ego:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<plugin>
	<groupId>org.mortbay.jetty</groupId>
	<artifactId>maven-jetty-plugin</artifactId>
	<configuration>
        <reload>automatic</reload>
        <scanIntervalSeconds>1</scanIntervalSeconds>
		<connectors>
			<connector implementation="org.mortbay.jetty.nio.SelectChannelConnector">
				<port>8081</port>
				<maxIdleTime>60000</maxIdleTime>
			</connector>
		</connectors>
	</configuration>
</plugin>

Świetne źródło infomacji na temat mavena jest tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *