Richfaces: funkcja jQuery na elemencie z ustawionym id

Aby bez problemu dostać się z funkcji js/jQuery do elementu, któremu nadaliśmy jakieś id trzeba uzyskać jego tzw. clientId. Najłatwiej wykorzystać wyrażenie z Richfaces: #{rich:element(‘…’)}.

Przykład wywołania fukcji val() z jQuery:

1
2
<h:inputTextarea id="text1" value="ala ma kota">
<a href="#" onclick="jQuery(#{rich:element('text1')}).val('');">clear</a>

Leave a Reply