Linux: sed – replace w wielu plikach

Przykład – zmiana ‘packageX’ na ‘packageY’ we wszytkich plikach .java w bierzącym katalogu:
find -type f -name ‘*.java’|xargs sed -i ‘s/packageX/packageY/g’

Leave a Reply