async.js: parallel get

/** * jednoczesne wywolanie GET’ow na adresy * zwracana jest tablica odpowiedzi w callbacku * jako drugi parametr lub error jako pierwszy */ var parallelGets = function(urls, callback) { var calls = urls.map(function(url){ return function(callback){ $.get(url, function(data){ callback(null, data); }).fail(function(jqXHR){ callback(jqXHR); }); }; }); async.parallel(calls, function(err, res){ if(err) { callback(err); } else { callback(null, res); Read more about async.js: parallel get[…]