Java -cp -jar

Nieprawidłowe użycie: java -cp lib.jar -jar app.jar w wyniku dostajemy: java.lang.ClassNotFoundException Prawidłowe użycie: java -cp lib.jar;app.jar app.Main

svn authz

Przykład pliku authz konfiguracji serwera svn. Definicja dwóch grup użytkowników: rw_group ma prawa do zapisu i odczytu, ro_group ma prawo tylko do odczytu, reszta (*) nie ma żadnych praw. [groups] rw_group = jack,mark,john,anna ro_group = anonymous   [/] * = @rw_group = rw @ro_group = r[groups] rw_group = jack,mark,john,anna ro_group = anonymous [/] * = Read more about svn authz[…]