GWT 2.4 + Spring MVC 3.0

GWT 2.4 + Spring MVC 3.0 (+ Hibernate) – Poniżej kilka podejść i ich przykładowe implementacje gotowe do użycia. 1. Metoda najmniej inwazyjna – wg mnie najlepsza https://github.com/marioosh-net/gwt-spring-non-invasive 2. Metoda z wykorzystaniem klasy która jednocześnie funkcjonuje jako RemoteServiceServlet i Spring MVC Controller https://github.com/marioosh-net/gwt-spring 3. Przy użyciu: GWT Server Library https://github.com/marioosh-net/gwt-spring-sl

rsync tips

Backup DIR1 -> DIR2 rsync -aHvx –stats –delete DIR1/ DIR2/rsync -aHvx –stats –delete DIR1/ DIR2/ Backup DIR1 -> DIR2/DIR1 rsync -aHvx –stats –delete DIR1 DIR2/rsync -aHvx –stats –delete DIR1 DIR2/ Uwaga: istotny jest slash na końcu katalogu źródłowego (DIR1), nieistotny na końcu katalogu docelowego (DIR2) A trailing slash on the source changes this behavior to Read more about rsync tips[…]

lircd + xbmc

lircd … -o /dev/lircd -o – socket z ktorego mozna czytac nacisniete przyciski na pilocie xbmc.log: 22:06:50 T:140133857753024 M:2755100672 INFO: LIRC Initialize: using: /dev/lircd 22:06:50 T:140133857753024 M:2755100672 INFO: LIRC Initialize: sucessfully started