CSS: Wyśrodkowanie strony

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 body { margin:0px; padding:0px; text-align:center; }   #wrapper { width:800px; margin:0px auto; text-align:left; }   <body> <div id="wrapper"> </div> </body>body { margin:0px; padding:0px; text-align:center; } #wrapper { width:800px; margin:0px auto; text-align:left; } <body> <div id="wrapper"> </div> </body>