Maven: Jar z zależnościami

Żeby zbudować sobie jar’a z zależnościami, można wykorzystać jeden z pluginów mavena – Maven Assembly Plugin. Konfiguracja poniżej: <plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> <descriptorRefs> <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> </descriptorRefs> <archive> <!– Creating an Executable Jar –> <manifest> <mainClass>Tester</mainClass> </manifest> </archive> </configuration> <executions> <execution> <id>make-assembly</id> <phase>package</phase> <!– bind to the packaging phase –> <goals> <goal>single</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin><plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> Read more about Maven: Jar z zależnościami[…]

Maven: najczęściej używane komendy

Kompilowanie plików .java mvn compile Usuwanie skompilowanych przez mavena plików mvn clean Budowanie aplikacji (wynikiem jest plik .war lub .jar) mvn package Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena mvn install Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena + generowanie sum kontrolnych i .pom’a mvn install -DcreateChecksum=true -DgeneratePom=true Odpalanie aplikacji w jetty mvn jetty:run Konfiguracja plugina do Read more about Maven: najczęściej używane komendy[…]

Testowanie połączenia SSL

Fajne tool z biblioteki openssl: s_client – narzędzie do diagnozowania połączenia SSL. Przykładowo aby sprawdzić połączenie z google.com: /usr/bin/openssl s_client -connect google.com:443 Z manuala openssl: s_client This implements a generic SSL/TLS client which can establish a transparent connection to a remote server speaking SSL/TLS. It’s intended for testing purposes only and provides only rudimentary interface Read more about Testowanie połączenia SSL[…]

Spring: Spring Security + reCaptcha

Może niezbyt eleganckie rozwiązanie, ale działa. Przedstawione rozwiązanie jest oparte na Spring Web Flow + JSF 2.0. Na wejsciu do strony logowania generowany jest kod html reCaptcha. Tutaj fragment konfiguracji flow’a: 1 2 3 4 5 6 7 <view-state id="login"> <on-render> <evaluate expression="reCaptcha.createRecaptchaHtml(null,null)" result="flowScope.captcha"/> </on-render> <transition on="login"/> <transition on="resetpass" to="resetpassword"/> </view-state><view-state id="login"> <on-render> <evaluate expression="reCaptcha.createRecaptchaHtml(null,null)" Read more about Spring: Spring Security + reCaptcha[…]