Richfaces: funkcja jQuery na elemencie z ustawionym id

Aby bez problemu dostać się z funkcji js/jQuery do elementu, któremu nadaliśmy jakieś id trzeba uzyskać jego tzw. clientId. Najłatwiej wykorzystać wyrażenie z Richfaces: #{rich:element(‘…’)}. Przykład wywołania fukcji val() z jQuery: 1 2 <h:inputTextarea id="text1" value="ala ma kota"> <a href="#" onclick="jQuery(#{rich:element(‘text1’)}).val(”);">clear</a><h:inputTextarea id="text1" value="ala ma kota"> <a href="#" onclick="jQuery(#{rich:element(‘text1’)}).val(”);">clear</a>

PHP: Sposób na “headers already sent”

Kiedy nic nie pomaga na znany błąd “headers already sent…”, czasami pomaga ustawienie w konfiguracji php w php.ini czegoś takiego: mbstring.internal_encoding = UTF-8 Chodzi tutaj o kodowanie pliku (np. index.php) i magiczne 3 bajty – BOM na początku pliku zkodowanego w UTF-8. Po więcej szczegółów odsyłam do google 😉