Linux: exiftool

Zmiana nazw plików w katalogu bieżącym i podkatalogach na postać: 2010_06_13-093303.jpg, czyli: data 2010-06-13, godzina: 09:33:03 exiftool -r -v ‘-FileName<CreateDate’ -d “%Y_%m_%d-%H%M%S%%c.%%le” . exiftool -r -v "-FileName<CreateDate" -d "%Y_%m_%d-%H%M%S%%c.%%le" .exiftool -r -v "-FileName<CreateDate" -d "%Y_%m_%d-%H%M%S%%c.%%le" .

PHP: fgets() i UTF-8

Ostatnio napotkałem dziwny problem przy odczycie pierwszej linii pliku tekstowego zakodowanego w UTF-8. Co się okazało? Otóż pierwszą linię przy takim kodowniu poprzedzają 3 bajty (tzw. BOM – byte order mark). Nie wiem do końca czy zawsze tak jest, ale trzeba się na to uczulić. Mała poprawka przy używaniu funkcji fgets(): $h = fopen($file, ‘r’); Read more about PHP: fgets() i UTF-8[…]

Eclipse: Zmiana domyślnej wartości @author

Zmiany autora można dokonać uruchamiając eclipse’a z parametrem jak poniżej: -vmargs -Duser.name=”your name” Najlepiej wrzucić opcję do eclipse.ini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 -startup plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.0.201.R35x_v20090715.jar –launcher.library plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.0.200.v20090519 -product org.eclipse.epp.package.jee.product –launcher.XXMaxPermSize 256M -showsplash org.eclipse.platform –launcher.XXMaxPermSize 256m -vmargs</samp> -Duser.name=marioosh -Dosgi.requiredJavaVersion=1.5 -Xms40m -Xmx512m-startup plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.0.201.R35x_v20090715.jar –launcher.library plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.0.200.v20090519 Read more about Eclipse: Zmiana domyślnej wartości @author[…]

vsftpd: Konfiguracja ograniczonego upload’u

Moim celem było stworzyć na anonimowym FTP katalogu, który będzie dostępny dla anonimowych użytkowników tylko do odczytu, ale jednocześnie dać możliwość jakiemuś lokalnemu użytkownikowi prawa do zapisu do tego katalogu. Poniżej konfiguracja dla serwera VSFTPD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Read more about vsftpd: Konfiguracja ograniczonego upload’u[…]

23HQ.com – skrypty do uploadu zdjęć z poziomu konsoli

23_getfrob – do pobierania frob’a. Froba należy zwalidować przez www. 1 2 3 #!/bin/sh curl -F api_key=DEMO -F method=auth.getFrob http://www.23hq.com/services/rest/ echo "validate: http://www.23hq.com/services/auth/?api_key=DEMO&frob=…";#!/bin/sh curl -F api_key=DEMO -F method=auth.getFrob http://www.23hq.com/services/rest/ echo "validate: http://www.23hq.com/services/auth/?api_key=DEMO&frob=…"; 23_gettoken – do pobierania tokena. 1 2 3 4 5 6 #!/bin/sh if [ -z $1 ]; then echo "usage: 23_gettoken [FROB]"; else Read more about 23HQ.com – skrypty do uploadu zdjęć z poziomu konsoli[…]

jQuery: plugin do skracania za długich słów w tekście

funkcja myTruncate (plugin do jQuery) skraca słowa przekraczające max ostanie słowo skracane jest przez dodanie ‘…’, a słowa wewnątrz tekstu skracane są przez dodanie ‘(…)’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 jQuery.fn.extend( { myTruncate : function(max) Read more about jQuery: plugin do skracania za długich słów w tekście[…]

GIMP: Zaokrąglone ramki + cień, przepis nr 1

Ramka zaokrąglona z cieniem: File->New: [width: 1000, height: 200] Select->All Bucket fill: [fill whole selection (fg:#eff4f7)] Select->Shrink: [10 px] Select->Rounded rectangle: [radius: 20] Bucket fill: [fill whole selection (fg:#ffffff)] Filters->Light and Shadow->Drop shadow: [3, 3, 4, 60, #8a939a] Efekt: Efekt extra (gradient): Select->Shrink: [2px] Blend tool: [fill whole selection (fg:#d5d5d5, bg:#ffffff), FG to BG (RGB)] Read more about GIMP: Zaokrąglone ramki + cień, przepis nr 1[…]