dec2hex script

#!/bin/sh echo “obase=16;ibase=10; $1” | bc Skrypcik zamienia podaną liczbę dziesiętną na zapis w systemie szesnastkowym (hexadecymalnym). Wymagany: bc – język kalkulatora dowolnej precyzji (bc – An arbitrary precision calculator language)

Linuxl: Multi Card Reader w Linuxie

Wszystko fajnie jest opisane tutaj: Using a USB Card Reader in Linux W skrócie, żeby w takim czytniku Linux widział wszystkie gniazda, w jądrze musi być włączone wykrywanie wszystkich LUN-ów (logical unit number), czyli tzw.: “Probe all LUNs on each SCSI device” (CONFIG_SCSI_MULTI_LUN) Ja sobie wkompilowałem to w jądro, ale jakoś nie wiele to dało. Read more about Linuxl: Multi Card Reader w Linuxie[…]

Różne: dummy files

Plik (5kB) wypełniony samymi bajtami 00h $ dd if=/dev/zero of=filename bs=1k count=5 Plik (7MB) wypełniony samymi bajtami o losowych wartościach $ dd if=/dev/urandom of=filename bs=1M count=7 # 7MB of random content

Różne: odtwarzanie plików midi w linuxie

$ apt-get install timidity $ apt-get install timidity-instruments (ewentualnie apien timidity-instruments-xxxx-xxx.rpm) W przypadku błędu jak poniżej: /etc/timidity/freepats.cfg: No such file or directory timidity: Can’t read any configuration file. Please check /etc/timidity/timidity.cfg zakomentować i dopisać do /etc/timidity/timidity.cfg: # source /etc/timidity/freepats.cfg source /usr/share/timidity/gravis.cfg $ timidity file.mid to taki skrót 🙂 ważne są te instrumenty czyli paczka timidity-instruments Read more about Różne: odtwarzanie plików midi w linuxie[…]