Linux shell: pomiar czasu wykonania

Przykładowo chcemy sprawdzić jaki program szybciej zwróci rozdzielczość obrazka JPEG. Wystarczy w tym celu użyć polecenia time: $ time jpeginfo image.jpg img_9006.jpg 2272 x 1704 24bit Exif N 693030 real 0m0.003s user 0m0.000s sys 0m0.000s $ time identify -ping image.jpg img_9006.jpg JPEG 2272×1704 DirectClass 677kb real 0m0.030s user 0m0.010s sys 0m0.020s Jak widać szybszy jest Read more about Linux shell: pomiar czasu wykonania[…]

Debian: Bezpieczne APT (weryfikacja sygnatur PGP)

Zakładając, że mamy już nową wersję 0.6 APT $ apt-get install gnupg $ sudo apt-get update Jeśli ‘apt-get update’ zgłasza jakieś problemy typu: W: GPG error: http://ftp.icm.edu.pl unstable/non-US Release: The following signatures couldn’t be verified because the public key is not availabl e: NO_PUBKEY B629A24C38C6029A W: You may want to run apt-get update to correct Read more about Debian: Bezpieczne APT (weryfikacja sygnatur PGP)[…]