Linux: httrack (offline browser) – przykłady użycia

$ httrack http://user:pass@www.site.com/dir1/dir2/ -N102 -O ./getdir -P w3cache.tpnet.pl:8080 -p2 +*jpg -*xxxx* -*yyy* -*zzzz* getdir – katalog docelowy -N102 – HTML w www.site.com/HTML, obrazki/inne w www.site.com/images (struktura w katalogu docelowym) -P w3cache.tpnet.pl:8080 -ustalenie serwera proxy -p2 – ściągaj wszystko prócz HTML +*jpg -*xxxx* -*yyy* -*zzzz* – filtry, tutaj: ściągaj pliki kończące się na ‘jpg’ nie ściągaj Read more about Linux: httrack (offline browser) – przykłady użycia[…]