apt: Wyszukiwanie plików w pakietach

Idealnym narzędziem do tego jest auto-apt (paczka o tej samej nazwie). Poniżej przykład wyszukiwania pliku libltdl.so: $ auto-apt search libltdl.so usr/lib/libltdl.so.3.1.0 libs/libltdl3 usr/lib/libltdl.so.3 libs/libltdl3 usr/lib/libltdl.so devel/libltdl3-dev,libdevel/libltdl3-dev Druga kolumna wyniku wskazuje, w jakim pakiecie pakiecie można znaleźć szukany plik (libltdl3).

Linux: xdm shutdown button

w /etc/X11/xdm/Xsetup dopisać: /usr/local/sbin/xdmshutdown -geometry +350+400 & echo $! > /var/run/xdmshutdown.pid w /etc/X11/xdm/Xstartup dopisać: pid=$(cat /var/run/xdmshutdown.pid 2>/dev/null) test “$pid” && kill -9 $pid 2>/dev/null i skrypt /usr/local/sbin/xdmshutdown: #!/usr/bin/wish # NT 20 October 2002 – adapted/copied from various similar # scripts dragged kicking and screaming from the bowels of the web:) # proc shutdownf {} { Read more about Linux: xdm shutdown button[…]

Linux: Bezstratna obróbka JPEG

jpegtran (ew. jpegtran-mmx) z pakietu libjpeg-progs pozwala wykonywać bezstratne operacje na plikach w formacie JPEG strona: http://jpegclub.org/ skrypcik qiv-commands wykorzystywany w przeglądarce obrazków qiv (http://www.klografx.net/qiv/) pozwala obracać o +/- 90 stopni aktualnie przeglądaną grafikę (klawisze 2 / 1 ): #!/bin/sh case $1 in 1) jpegtran -outfile “$2”.temp -rotate 270 “$2”; mv -f “$2”.temp $2 ;; Read more about Linux: Bezstratna obróbka JPEG[…]