Linux: Rozwiązanie problemu przy uruchamianiu alsamixer’a: alsamixer: function snd_ctl_open failed for…

Chociaż dokumentacja po kopilacji nowszej wersji alsa-driver informuje, ze nie jest konieczne uruchamianie skryptu snddevices, jeśli pojawi się ten błąd właśnie uruchomienie tego skryptu rozwiązuje problem (przynajmniej u mnie rozwiązało). $ cd alsa-driver-xxx $ ./snddevices Do utowrzonych urządzeń mają zazwyczaj dostęp członkowie grupy audio, wobec czego należy dodać zainteresowanych użytkowników do tej grupy.