Linux: root-tail

root-tail program, który pozwala wyświetlać tekst (również zawartość plików) bezpośrednio na głównym oknie X11 (ang. root window) gdziekolwiek tylko sobie życzymy. Jedną z możliwości jest uaktualnianie co ustaloną liczbę sekund wyświetlanych danych np. przy zmieniającej się zawartości wyświetlanych plików. Więcej w man root-tail lub Marc Lehmann’s improved “root-tail”.

Linux: netselect

Narzędzie pozwalające automatycznie wybrać najszybszy serwera z grupy. Przykład użycia: netselect -vv info.cyf-kr.edu.pl ntp.icm.edu.pl sunsite.icm.edu.pl ntp.nask.plntp.man.poznan.pl ntp.task.gda.pl Running netselect to choose 1 out of 6 addresses. ………………………………………………….. 149.156.2.100 39 ms 14 hops 100% ok (10/10) [ 93] 149.156.4.11 38 ms 14 hops 100% ok (10/10) [ 91] sunsite.icm.edu.pl 24 ms 11 hops 100% ok (10/10) Read more about Linux: netselect[…]

Linux: archmage

Aplikacja umożliwia “rozpakowyanie” plików .chm. Można również wywołać archmage: archmage -p <port> <plik.chm> co powoduje uruchomienie prostego serwera http na porcie i udostępnianie pliku .chm jako stronę www. Instalacja modułu (mod_python) i odpowiednie modfikacje w pliku httpd.conf pozwolą również na dostęp do plików .chm za pośrednictwem serwera Apache. Wszystkie informację, jak to zrobić zawierają źródła Read more about Linux: archmage[…]

Linux: Uzyskanie kodów klawiszy w terminalu

Wystarczy w terminalu nacisnąć Control-v, a następnie jakiś specjalny klawisz np. Home. Uzyskuje się wtedy “^[[H”, gdzie “^[” oznacza standardową reprezentację kodu kalwisza Escape, natomiast “[H” właściwy kod klawisza Home. Przy pomocy tych kodów za pomocą wpisu w ~/.inputrc można zmienić funkcję jaką standardowo wykonuje dany klawisz np. # uzyskanie za pomocą klawiszy Home i Read more about Linux: Uzyskanie kodów klawiszy w terminalu[…]

Linux: Instalacja drukarki (CUPS – Common UNIX Printing System)

Szybka instalacja drukarki (na przykładzie HP840C): 1. instalacja CUPS (pakiet cupsys) 2. skopiowanie wcześniej ściągniętego pliku .ppd (HP-DeskJet_840C-hpijs.ppd) do katalogu /usr/share/cups/model/ 3. restart cups’a (/etc/init.d/cupsys restart) 4. konfiguracja przez WWW: http://localhost:631/ (należy dodać nową – podać nazwę, wybrać sterownik itp.) 5. Koniec;) Jakby coś nie działało, odsyłam do: LinuxPrinting.org CUPS Quick Start