Linux: awk – podstawy krótko

Wywoływanie awk: awk ‘instructions’ files awk -f script files awk dzieli linie na pola, wykorzystując jako separatory spacje lub znaki tabulacji (można to zmienić przełącznikiem -F) awk -F , ‘….’ files //zmiana separatora na przecinek Dostęp do pól: $0 – cała linia wejściowa; $1, $2, $3… – kolejne pola linii; Użycie: awk ‘{ print $1 Read more about Linux: awk – podstawy krótko[…]

Wyrażenia regularne (regular expressions)

wyr* wielokrotne (bądź zerowe) wystąpienie poprzedzającego * wyrażenia wyr . dowolny pojedynczy znak z wyjątkiem znaku nowej linii (w awk . może znaczyć również znak końca linii) .* dowolna (również zerowa) liczba znaków […] pasuje do wystąpień jednego ze znaków zawartego w nawiasach; poprzedzenie znakiem [^…] odwrotny przypadek, czyli pasują wszystkie znaki z wyjątkiem tych Read more about Wyrażenia regularne (regular expressions)[…]