Linux: Knoppix – Wypalenie iso z katalogu

Przejść do katalogu, którego zawartość przedstawia drzewo (/_/_e/k-remast): . |– KNOPPIX |– LinuxTag |– Talks `– boot mkisofs -pad -l -r -J -v -V “KNOPPIX” -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -b boot/isolinux/isolinux.bin -c boot/isolinux/boot.cat -hide-rr-moved /_/_e/k-remast | cdrecord -v speed=8 dev=ATAPI:0,1,0 –

Linux shell: shebang / bang

# jedyny wyjatek kiedy # nie oznacza komentarza, to skrypty shell’a rozpoczynajace sie od: #!/bin/sh To tzw. “bang” lub “shebang”. Okresla sciezke do shell’a w ktorym dany skrypt powinien byc uruchamiany (You can run a shell script under a different shell than the one you’re currently using.)

Bash: warunki

Skrypt warunkowy if-then-else-fi np. if test $1 -gt 0 then echo “$1 liczba jest dodatnia” fi sprawdza, czy pierwszy argument jest greater (>) od 0 if expr [$? -eq 0] //jesli $? = 0 if test $? -eq 0 //rownoznaczne

Bash: skrypty

Skrypt z argumentami: $# //odpowiada calkowitej liczbie parametrow $0..9 //parametry odpowiednio 1-szy,2-gi… $0 //nazwa skryptu $? //oznacza wynik poprzedniej operacji np. skrypt net_mount smbmount $0 /mnt/siec $ net_mount /192.168.0.7/filmy //zamontuje filmy w /mnt/siec