svn authz

Przykład pliku authz konfiguracji serwera svn. Definicja dwóch grup użytkowników: rw_group ma prawa do zapisu i odczytu, ro_group ma prawo tylko do odczytu, reszta (*) nie ma żadnych praw. [groups] rw_group = jack,mark,john,anna ro_group = anonymous   [/] * = @rw_group = rw @ro_group = r[groups] rw_group = jack,mark,john,anna ro_group = anonymous [/] * = Read more about svn authz[…]

Moving SVN repos

# move full repo svndump /path/to/old-repository > full.dump svnadmin create /path/to/new-repository svnadmin load /path/to/new-repository < full.dumpsvndump /path/to/old-repository > full.dump svnadmin create /path/to/new-repository svnadmin load /path/to/new-repository < full.dump # move only subproject from repo svndump /path/to/old-repository > full.dump cat full.dump | svndumpfilter –drop-empty-revs include subproject > subproject.dump svnadmin create /path/to/new-repository svnadmin load /path/to/new-repository < subproject.dumpsvndump /path/to/old-repository Read more about Moving SVN repos[…]