Category Archives: Linux shell

sendmail: send file contents

sendmail someone@somewhere.com < somefile

Also posted in Linux, Uncategorized | Leave a comment

counting failed login attempts group by ip address

cat /var/log/auth.log|grep fail|awk ‘{ print $14}’|sort|uniq –count|sort -nr

Also posted in Linux | Leave a comment

Resize images massively

Resize all images in current directory to 600px height: for i in *; do mogrify -verbose -resize x600 “$i” ; done Resize all images (*.jpeg, *.jpg, *.JPG) in current directory and subdirectories to 800px height: find -type f -iregex ‘\(.*\.jpeg\)\|\(.*\.jpg\)\|\(.*\.JPG\)’|xargs mogrify -verbose -resize x800

Also posted in Linux | Leave a comment

Linux: Jak zmienić rozszerzenie wielu plików ?

Zmiana rozszerzenia w bieżącym katalogu i podkatalogach – przykłady poniżej. # .jpg -> .png find . -name “*.jpg” -exec rename .jpg .png {} \; # .JPG -> .jpg find . -name “*.JPG” -exec rename .JPG .jpg {} \;

Also posted in Linux | Tagged , , | Leave a comment

Linux: find & xargs

Usuń znalezione pliki: find -name ‘*.zip’ -print0|xargs -0 rm Więcej tego typu pipe’ów tutaj.

Also posted in Linux | Leave a comment

Linux: sed – replace w wielu plikach

Przykład – zmiana ‘packageX’ na ‘packageY’ we wszytkich plikach .java w bierzącym katalogu: find -type f -name ‘*.java’|xargs sed -i ‘s/packageX/packageY/g’

Also posted in Linux | Leave a comment

Linux: /bin/sh^M: bad interpreter

Przy edycji skryptów basha/pythona np. w Eclipse pod systemem Windows i późniejszym przenoszeniu ich na Linuxa zdarza się, że mimo że na dobrą sprawę np. w Vim nie widać windowsowego znaku ^M (enter) w pliku, to przy próbie uruchomienia tekiego skryptu jakimś trafem dostajemy komunikat typu: /bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory /usr/bin/python^M: [...]

Also posted in Linux | Leave a comment

23HQ.com – skrypty do uploadu zdjęć z poziomu konsoli

23_getfrob – do pobierania frob’a. Froba należy zwalidować przez www. 1 2 3 #!/bin/sh curl -F api_key=DEMO -F method=auth.getFrob http://www.23hq.com/services/rest/ echo "validate: http://www.23hq.com/services/auth/?api_key=DEMO&frob=…"; 23_gettoken – do pobierania tokena. 1 2 3 4 5 6 #!/bin/sh if [ -z $1 ]; then echo "usage: 23_gettoken [FROB]"; else curl -F api_key=DEMO -F method=auth.getToken -F frob=$1 http://www.23hq.com/services/rest/ fi [...]

Also posted in Linux | Leave a comment

Linux: script – maszynopis sesji

$ script -a out.txt Script started, file is out.txt [Od tej pory cała sesja w konsoli jest zapisywana do pliku out.txt. Może być przydatne ] $ [Ctrl+D] $ Script done, file is out.txt

Also posted in Linux | Leave a comment

Linux shell: pomiar czasu wykonania

Przykładowo chcemy sprawdzić jaki program szybciej zwróci rozdzielczość obrazka JPEG. Wystarczy w tym celu użyć polecenia time: $ time jpeginfo image.jpg img_9006.jpg 2272 x 1704 24bit Exif N 693030 real 0m0.003s user 0m0.000s sys 0m0.000s $ time identify -ping image.jpg img_9006.jpg JPEG 2272×1704 DirectClass 677kb real 0m0.030s user 0m0.010s sys 0m0.020s Jak widać szybszy jest [...]

Also posted in Linux | Leave a comment