Category Archives: Video

Linux: Screenshot z pliku video

Wykorzystane narzędzie ffmpeg. Przykład zrobienia screenshota z 10 sekundy pliku wejściowego in.avi. Wyjściowy screenshot znajdzie się w pliku screenshot.png. Argument vframes ustawiony na 1 oznacza zrzut jednego obrazka. ffmpeg -ss 00:00:10 -i in.avi -an -vframes 1 screenshot.png Ogólna składnia dla ffmpeg wygląda tak: ffmpeg [input options] -i [input file] [output options] [output file]

Also posted in Linux | Tagged , | Leave a comment

Linux: video / mp3 over ssh

Coś takiego może się przydać: Video $ ssh user@host cat remote_dir/video.avi | xine stdin://mpeg1 Audio $ ssh user@host cat remote_dir/audio.mp3 | mpg123 -

Also posted in Linux, Uncategorized | Leave a comment

ac3 -> mp2

transcode -i input.ac3 -x null,ac3 -y null,toolame -o output.mp2

Also posted in Linux | Tagged | Leave a comment

Linux: odtwarzanie dvd w xine

xine: – katalog montowania urządzenia dvd: /dvd – linki: $ ls /dev/dvd lrwxrwxrwx 1 root root 9 2005-10-14 18:22 /dev/dvd -> /dev/scd1 $ ls /dev/scd1 brw-rw—- 1 root cdrom 11, 1 2004-11-13 02:24 /dev/scd1 $ xine dvd:/dvd

Also posted in Linux | Leave a comment

Linux: xine – odtwarzanie vcd

mplayer: $ mplayer vcd:// -cdrom-device /dev/hdd gdzie: trackno – numer ścieżki /dev/hdd – urządzenie DVD-ROM xine: $ xine vcd:///dev/hdd $ xine vcd:///dev/hdd@

Also posted in Linux | Tagged | Leave a comment

Linux: avidemux

Program podobny do windowsowego VirtualDub’a. Idealny do przycinania .avi itp.

Also posted in Linux | Leave a comment

Linux: napisy w xine

xine “film”#subtitle:”napisy” np. xine film.avi#subtitle:film.txt

Also posted in Linux | Tagged | Leave a comment