Richfaces: funkcja jQuery na elemencie z ustawionym id

Aby bez problemu dostać się z funkcji js/jQuery do elementu, któremu nadaliśmy jakieś id trzeba uzyskać jego tzw. clientId. Najłatwiej wykorzystać wyrażenie z Richfaces: #{rich:element(‘…’)}. Przykład wywołania fukcji val() z jQuery: 1 2 <h:inputTextarea id="text1" value="ala ma kota"> <a href="#" onclick="jQuery(#{rich:element(‘text1’)}).val(”);">clear</a><h:inputTextarea id="text1" value="ala ma kota"> <a href="#" onclick="jQuery(#{rich:element(‘text1’)}).val(”);">clear</a>