PostgreSQL disk usage

Size of database with name ‘dbname’: SELECT pg_size_pretty(pg_database_size(’dbname’));SELECT pg_size_pretty(pg_database_size(‘dbname’)); Size of table with name ‘tablename’ in current database: SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size(’tablename’));SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size(‘tablename’));

postgres: Reset hasła w Postgres SQL

Trzeba tymczasowo wyłączyć autentykację. W tym celu: – przejdź do katalogu gdzie zainstalowałeś PostgresSQL – otwórz plik pg_hba.conf z podkatalogu data – znajdź linie gdzie wpisane jest ‘md5’ i zmień to na ‘trust’ np. jest: host all all 127.0.0.1/32 md5 zmieniamy na: host all all 127.0.0.1/32 trust – zapisz plik – zrestartuj serwer Następnie zaloguj Read more about postgres: Reset hasła w Postgres SQL[…]

postgres: ERROR: duplicate key violates unique constraint

Problem może wystąpić np. przy przeniesieniu bazy z mysql do postgresa. $ psql baza=> \ds np. List of relations Name | Type | Owner —————-+———-+——— tfile_id__seq | sequence | wrobelm tgroup_id__seq | sequence | wrobelm tprog_id__seq | sequence | wrobelm tuser_id__seq | sequence | wrobelm i teraz dla każdej pary sekwencja – tabela robimy: baza=> Read more about postgres: ERROR: duplicate key violates unique constraint[…]