PHP: Sposób na “headers already sent”

Kiedy nic nie pomaga na znany błąd “headers already sent…”, czasami pomaga ustawienie w konfiguracji php w php.ini czegoś takiego: mbstring.internal_encoding = UTF-8 Chodzi tutaj o kodowanie pliku (np. index.php) i magiczne 3 bajty – BOM na początku pliku zkodowanego w UTF-8. Po więcej szczegółów odsyłam do google 😉

PHP: fgets() i UTF-8

Ostatnio napotkałem dziwny problem przy odczycie pierwszej linii pliku tekstowego zakodowanego w UTF-8. Co się okazało? Otóż pierwszą linię przy takim kodowniu poprzedzają 3 bajty (tzw. BOM – byte order mark). Nie wiem do końca czy zawsze tak jest, ale trzeba się na to uczulić. Mała poprawka przy używaniu funkcji fgets(): $h = fopen($file, ‘r’); Read more about PHP: fgets() i UTF-8[…]