MySQL: Tworzenie bazy z konsoli

— tworzenie bazy DROP DATABASE IF EXISTS mydb; CREATE DATABASE mydb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin; CREATE USER ‘myuser’@’%’ IDENTIFIED BY ‘****’; CREATE USER ‘myuser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘****’; GRANT ALL ON mydb.* TO ‘myuser’@’%’ WITH GRANT OPTION; GRANT ALL ON mydb.* TO ‘myuser’@’localhost’ WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;   — dodawanie usera CREATE USER ‘ola’@’%’ Read more about MySQL: Tworzenie bazy z konsoli[…]