Category Archives: PostgreSQL

PostgreSQL – allow all connections

postgresql.conf: listen_addresses = ‘*’ pg_hba.conf: host all all 0.0.0.0/0 md5

Posted in PostgreSQL | Leave a comment

pg_dump, pg_restore – typowe użycie

# dump bazy db1 do pliku db1.dat pg_dump -h 192.168.1.2 -U postgres -ObFc -f db1.dat db1 pg_dump -h 192.168.1.2 -U postgres -ObFp -f db1.sql db1 # tworzymy nowa baze db2 # restore z pliku db1.dat do bazy db2 pg_restore -h 192.168.1.2 -U postgres -d db2 db1.dat

Posted in PostgreSQL | Tagged , | Leave a comment

Instalacja PostgreSQL jako serwisu w Windows

pg_ctl register -N “pgsql-9.0″ -D “C:\moje\progs\pgsql\data” Więcej informacji tutaj

Posted in PostgreSQL | Leave a comment

PostgreSQL: zmiana typu/size kolumny

ALTER TABLE table1 ALTER COLUMN column1 TYPE character varying(512);

Posted in PostgreSQL | Tagged | Leave a comment

PostgreSQL: Zmiana kolumny NOT NULL -> NULL’able

ALTER TABLE table1 ALTER COLUMN field1 DROP NOT NULL;

Posted in PostgreSQL | Leave a comment

postgres: Reset hasła w Postgres SQL

Trzeba tymczasowo wyłączyć autentykację. W tym celu: – przejdź do katalogu gdzie zainstalowałeś PostgresSQL – otwórz plik pg_hba.conf z podkatalogu data – znajdź linie gdzie wpisane jest ‘md5′ i zmień to na ‘trust’ np. jest: host all all 127.0.0.1/32 md5 zmieniamy na: host all all 127.0.0.1/32 trust – zapisz plik – zrestartuj serwer Następnie zaloguj [...]

Posted in PostgreSQL | Leave a comment

postgres: ERROR: duplicate key violates unique constraint

Problem może wystąpić np. przy przeniesieniu bazy z mysql do postgresa. $ psql baza=> \ds np. List of relations Name | Type | Owner —————-+———-+——— tfile_id__seq | sequence | wrobelm tgroup_id__seq | sequence | wrobelm tprog_id__seq | sequence | wrobelm tuser_id__seq | sequence | wrobelm i teraz dla każdej pary sekwencja – tabela robimy: baza=> [...]

Posted in PostgreSQL | Leave a comment