Resize images massively

Resize all images in current directory to 600px height: for i in *; do mogrify -verbose -resize x600 “$i” ; done Resize all images (*.jpeg, *.jpg, *.JPG) in current directory and subdirectories to 800px height: find -type f -iregex ‘\(.*\.jpeg\)\|\(.*\.jpg\)\|\(.*\.JPG\)’|xargs mogrify -verbose -resize x800

Linux: /bin/sh^M: bad interpreter

Przy edycji skryptów basha/pythona np. w Eclipse pod systemem Windows i późniejszym przenoszeniu ich na Linuxa zdarza się, że mimo że na dobrą sprawę np. w Vim nie widać windowsowego znaku ^M (enter) w pliku, to przy próbie uruchomienia tekiego skryptu jakimś trafem dostajemy komunikat typu: /bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory /usr/bin/python^M: Read more about Linux: /bin/sh^M: bad interpreter[…]

23HQ.com – skrypty do uploadu zdjęć z poziomu konsoli

23_getfrob – do pobierania frob’a. Froba należy zwalidować przez www. 1 2 3 #!/bin/sh curl -F api_key=DEMO -F method=auth.getFrob http://www.23hq.com/services/rest/ echo "validate: http://www.23hq.com/services/auth/?api_key=DEMO&frob=…";#!/bin/sh curl -F api_key=DEMO -F method=auth.getFrob http://www.23hq.com/services/rest/ echo "validate: http://www.23hq.com/services/auth/?api_key=DEMO&frob=…"; 23_gettoken – do pobierania tokena. 1 2 3 4 5 6 #!/bin/sh if [ -z $1 ]; then echo "usage: 23_gettoken [FROB]"; else Read more about 23HQ.com – skrypty do uploadu zdjęć z poziomu konsoli[…]