Checking redirects with cURL

curl -s -L -D – http://marioosh.net:80 -o /dev/null -w ‘EFFECTIVE-URL: %{url_effective}\n’curl -s -L -D – http://marioosh.net:80 -o /dev/null -w ‘EFFECTIVE-URL: %{url_effective}\n’ https://www.chrislatta.org/articles/web/curl/track-redirects-curl-command-line

Resize images massively

Resize all images in current directory to 600px height: for i in *; do mogrify -verbose -resize x600 “$i” ; done Resize all images (*.jpeg, *.jpg, *.JPG) in current directory and subdirectories to 800px height: find -type f -iregex ‘\(.*\.jpeg\)\|\(.*\.jpg\)\|\(.*\.JPG\)’|xargs mogrify -verbose -resize x800

Linux: /bin/sh^M: bad interpreter

Przy edycji skryptów basha/pythona np. w Eclipse pod systemem Windows i późniejszym przenoszeniu ich na Linuxa zdarza się, że mimo że na dobrą sprawę np. w Vim nie widać windowsowego znaku ^M (enter) w pliku, to przy próbie uruchomienia tekiego skryptu jakimś trafem dostajemy komunikat typu: /bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory /usr/bin/python^M: Read more about Linux: /bin/sh^M: bad interpreter[…]