rsync tips

Backup DIR1 -> DIR2 rsync -aHvx –stats –delete DIR1/ DIR2/rsync -aHvx –stats –delete DIR1/ DIR2/ Backup DIR1 -> DIR2/DIR1 rsync -aHvx –stats –delete DIR1 DIR2/rsync -aHvx –stats –delete DIR1 DIR2/ Uwaga: istotny jest slash na końcu katalogu źródłowego (DIR1), nieistotny na końcu katalogu docelowego (DIR2) A trailing slash on the source changes this behavior to Read more about rsync tips[…]

Linux: Screenshot z pliku video

Wykorzystane narzędzie ffmpeg. Przykład zrobienia screenshota z 10 sekundy pliku wejściowego in.avi. Wyjściowy screenshot znajdzie się w pliku screenshot.png. Argument vframes ustawiony na 1 oznacza zrzut jednego obrazka. ffmpeg -ss 00:00:10 -i in.avi -an -vframes 1 screenshot.png Ogólna składnia dla ffmpeg wygląda tak: ffmpeg [input options] -i [input file] [output options] [output file]

Testowanie połączenia SSL

Fajne tool z biblioteki openssl: s_client – narzędzie do diagnozowania połączenia SSL. Przykładowo aby sprawdzić połączenie z google.com: /usr/bin/openssl s_client -connect google.com:443 Z manuala openssl: s_client This implements a generic SSL/TLS client which can establish a transparent connection to a remote server speaking SSL/TLS. It’s intended for testing purposes only and provides only rudimentary interface Read more about Testowanie połączenia SSL[…]