Category Archives: MySQL

MySQL: Tworzenie bazy z konsoli

DROP DATABASE IF EXISTS mydb; CREATE DATABASE mydb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin; CREATE USER ‘myuser’@’%’ IDENTIFIED BY ‘****’; CREATE USER ‘myuser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘****’; GRANT ALL ON mydb.* TO ‘myuser’@’%’ WITH GRANT OPTION; GRANT ALL ON mydb.* TO ‘myuser’@’localhost’ WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;

Posted in MySQL | Tagged | Leave a comment

PHP: Przechowywanie JPG w bazie MySQL

Zakładając, że w bazie MySQL mamy tabelę ‘gallery’ i w niej pole ‘data’ typu BLOB, w którym będziemy trzymać obrazek, dodawanie i pobieranie obrazka z bazy może wyglądać tak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   // insert image function [...]

Also posted in PHP | Leave a comment

MySQL: Resetowanie AUTO_INCREMENT

DELETE FROM tableName; ALTER TABLE tableName AUTO_INCREMENT=0;

Posted in MySQL | Leave a comment

mysql: zrzut bazy do pliku z zawartoscia

mysqldump –add-drop-table –password=haslo –databases baza > baza.sql lub trochę inaczej: mysqldump -uuser -ppassword database tables > db.sql

Posted in MySQL | Leave a comment

mysql: Zmiana hasła w mysql

w konsoli mysql-a: mysql> set password = password(“yournewpassword”); mysql> quit i tyle

Posted in MySQL | Leave a comment

mysql: Pakowanie MyISAM

cd /var/lib/myslq/baza myisampack *.MYI (baza staje sie tylko do odczytu!) Rozpakowanie: myisamchk –unpack *.MYI

Posted in MySQL | Leave a comment

mysql: Zrzut bazy z jednoczesnym pakowaniem !!

mysqldump –add-drop-table –password=PASS –databases BAZA | gzip > dump.sql Przywrócenie: zcat dump.sql.gz | mysql

Posted in MySQL | Leave a comment

mysql: Zrzut bazy – pliki .MYD, .MYI, .frm

mysqlhotcopy db_name /path/to/some/dir backup bazy oparty na kopiowaniu plików .MYD, .MYI i .frm z katalogu bazy Uwaga: Działa tylko dla tabeli MyISAM i ISAM.

Posted in MySQL | Leave a comment

mysql: zrzut bazy do pliku bez zawarto?ci – tylko struktura

mysqldump –no-data –add-drop-table –password=haslo –databases baza > baza.sql

Posted in MySQL | Leave a comment

mysql: Zrzut tabeli do pliku

mysqldump –add-drop-table –password=haslo –tables baza tabela > baza_tabela.sql

Posted in MySQL | Leave a comment