Richfaces: funkcja jQuery na elemencie z ustawionym id

Aby bez problemu dostać się z funkcji js/jQuery do elementu, któremu nadaliśmy jakieś id trzeba uzyskać jego tzw. clientId. Najłatwiej wykorzystać wyrażenie z Richfaces: #{rich:element(‘…’)}. Przykład wywołania fukcji val() z jQuery: 1 2 <h:inputTextarea id="text1" value="ala ma kota"> <a href="#" onclick="jQuery(#{rich:element(‘text1’)}).val(”);">clear</a><h:inputTextarea id="text1" value="ala ma kota"> <a href="#" onclick="jQuery(#{rich:element(‘text1’)}).val(”);">clear</a>

jQuery: plugin do skracania za długich słów w tekście

funkcja myTruncate (plugin do jQuery) skraca słowa przekraczające max ostanie słowo skracane jest przez dodanie ‘…’, a słowa wewnątrz tekstu skracane są przez dodanie ‘(…)’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 jQuery.fn.extend( { myTruncate : function(max) Read more about jQuery: plugin do skracania za długich słów w tekście[…]