Linux: exiftool

Zmiana nazw plików w katalogu bieżącym i podkatalogach na postać: 2010_06_13-093303.jpg, czyli: data 2010-06-13, godzina: 09:33:03 exiftool -r -v ‘-FileName<CreateDate’ -d “%Y_%m_%d-%H%M%S%%c.%%le” . exiftool -r -v "-FileName<CreateDate" -d "%Y_%m_%d-%H%M%S%%c.%%le" .exiftool -r -v "-FileName<CreateDate" -d "%Y_%m_%d-%H%M%S%%c.%%le" .