lircd + xbmc

lircd … -o /dev/lircd -o – socket z ktorego mozna czytac nacisniete przyciski na pilocie xbmc.log: 22:06:50 T:140133857753024 M:2755100672 INFO: LIRC Initialize: using: /dev/lircd 22:06:50 T:140133857753024 M:2755100672 INFO: LIRC Initialize: sucessfully started

Maven: jetty:run-exploded

Użycie jetty:run-exploded zamiast jetty:run spowoduje, że zanim serwer jetty zostanie uruchomiony, wykonane zostaną wszystkie fazy potrzebne do zbudowania war’a. Następnie .war zostaje zdeployowany na server jetty. mvn jetty:run-exploded -Pprod

CSS: Wyśrodkowanie strony

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 body { margin:0px; padding:0px; text-align:center; }   #wrapper { width:800px; margin:0px auto; text-align:left; }   <body> <div id="wrapper"> </div> </body>body { margin:0px; padding:0px; text-align:center; } #wrapper { width:800px; margin:0px auto; text-align:left; } <body> <div id="wrapper"> </div> </body>

f:loadBundle i Can’t find bundle for base name model.helpers.Messages, locale en…

Problem, który niedawno dawał mi się we znaki: javax.faces.view.facelets.TagAttributeException: /WEB-INF/templates/header.xhtml @9,78 <f:loadBundle basename=”model.helpers.Messages” var=”m” /> Can’t find bundle for base name model.helpers.Messages, locale en… Dziwna sprawa, bo Messages_en oczywiście jest. model/helpers/Messages_en.java Rozwiązanie: Utworzyć brakujący Messages.properties, ewentualnie klasę Messages w pakiecie model.helpers.