Category Archives: JavaScript

async.js: parallel get

/** * jednoczesne wywolanie GET’ow na adresy * zwracana jest tablica odpowiedzi w callbacku * jako drugi parametr lub error jako pierwszy */ var parallelGets = function(urls, callback) { var calls = urls.map(function(url){ return function(callback){ $.get(url, function(data){ callback(null, data); }).fail(function(jqXHR){ callback(jqXHR); }); }; }); async.parallel(calls, function(err, res){ if(err) { callback(err); } else { callback(null, res); [...]

Also posted in async.js | Leave a comment

Chrome Extensions: Pierwsze kroki

Oto moje pierwsze rozszerzenie do Google Chrome. API stworzone przez Google jest bardzo proste, daje dostęp do interfejsu przeglądarki, jak i przeglądanej strony. Konfiguracja naszego rozszerzenia “siedzi” w manifest.json, a reszta właściwie sprowadza się do pisania kodu w HTML i JavaScript. Prościutkie rozszerzenie poniżej ściąga aktualny wykres indeksu WIG20 z zewnętrznej witryny w postaci obrazka [...]

Also posted in HTML | Tagged | Leave a comment